Dawna żegluga wiślana

Tradycyjna żegluga wiślana na szeroką skalę trwała przez kilka wieków, aż do końca lat 50. XX wieku

Początek żeglugi na Wiśle na szeroką skalę rozpoczął się w XV wieku. Spowodowane było to kilkoma wydarzeniami historycznymi, które przyczyniły się do tego, że Wisła stała się drogą wodną po której transportowano niezliczone ilości towarów.

Wpierw w 1447 roku Sejm w Piotrkowie uchwalił wolność żeglugi na Wiśle. Kluczowym wydarzeniem było zawarcie, pomiędzy Królestwem Polskim a zakonem krzyżackim, II pokoju toruńskiego w 1466 roku, na mocy którego do Korony przyłączono m.in. Pomorze Gdańskie, Powiśle i Żuławy, a tym samym końcową część dolnego biegu Wisły. To, co nastąpiło po pokoju w Toruniu jest początkiem wolnej żeglugi na Wiśle, którą w 1496 roku potwierdził król Jan Olbracht. Przywilej wydany przez niego zezwalał na żeglugę każdemu, niezależnie od stanu, oraz zakazywał wszelkich przeszkód i ceł na Wiśle.

Od tych wydarzeń tradycyjna żegluga wiślana na szeroką skalę trwała przez kilka wieków, aż do końca lat 50. XX wieku, kiedy to ostatecznie została wyparta przez nowoczesne jednostki i kolej. Oprócz transportu towarowego, w XX wieku rozwinął się również transport pasażerski. Obecnie transport na Wiśle jest przede wszystkim wspomnieniem dawnych lat.