Opis projektu

Projekt badawczy

Wisła – wodna granica.

Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego

Projekt realizowany był przez Muzeum Miejskie w Tychach w latach 2017 – 2018.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badania terenowe oraz wykonano dokumentację fotograficzną i filmową na obszarze Kotliny Oświęcimskiej, na terenach położonych na styku województw śląskiego i małopolskiego. Naturalną granicę tworzy tam rzeka Wisła, rozdzielając obszar badawczy na część wschodnią – małopolską i zachodnią – górnośląską. Celem podjętych eksploracji było ukazanie wieloaspektowego procesu przemian i przenikania się tradycji kulturowych na obszarze pogranicza oraz ich wpływu na kształtowanie się lokalnej tożsamości kulturowej ludności zamieszkałej po obu stronach Wisły.

OBSZAR BADAWCZY

Badaniami terenowymi objęty został obszar Kotliny Oświęcimskiej, która rozciąga się w dorzeczu górnej Wisły między Wyżyną Śląsko­ Krakowską na północy a Pogórzem Śląskim i Wielickim na południu. Na wschodzie graniczy z Bramą Krakowską, a od zachodu z Kotliną Ostrawską. Dzieli się na Równinę Pszczyńską, Dolinę Górnej Wisły (obejmującej jezioro Goczałkowickie) i Podgórze Wilamowickie.  

Gminy w woj. śląskim: 

 1. Bieruń 
 2. Bojszowy 
 3. Goczałkowice­ Zdrój  
 4. Imielin/Chełm Śląski
 5. Miedźna   
 6. Pszczyna 
 7. Wilamowice

Gminy w woj. małopolskim: 

 1. Babice 
 2. Brzeszcze 
 3. Chełmek  
 4. Czernichów 
 5. Kęty   
 6. Oświęcim   
 7. Zator

TEMATY BADAWCZE

Tematy badawcze dotyczyły: rzeki Wisły i jej znaczenia dla tutejszej ludności (w tym zgłębienia tematu żeglugi śródlądowej, która funkcjonowała tutaj do połowy XX w.),